Background Image

Actualitat

27.04.2022

El 90% de les famílies de la Fundació UE Vic valoren amb un Bé o Molt Bé el fet de pertànyer a l’entitat

Article Image

El mes de gener d’aquest any la Fundació va enviar una enquesta de satisfacció a les famílies dels esportistes de la seva escola de futbol base. En total 119 persones van respondre un qüestionari que s’estructurava en 27 preguntes, totes elles amb la possibilitat d’afegir comentaris que aportin una millora qualitativa a la gestió de l’entitat.

L’índex de participació, que ha fregat el 30% -molt per sobre del que és habitual en aquest tipus de consultes-, ha permès avaluar de forma fiable el grau de satisfacció de les famílies que tenen un fill o una filla jugant a la Fundació.

A la pregunta: “Valoració global del fet de pertànyer a la Fundació”, el 90,8% dels enquestats han respost amb un bé o molt bé. De fet, totes les preguntes superen el 70% de respostes en sentit positiu o molt positiu, excepte la pregunta relativa als horaris dels partits com a locals, que s’ha quedat en un 68%. Els aspectes més ben valorats per les famílies són: el calendari dels entrenaments (99,2%), la gestió de la informació i de les inscripcions (93,3% i 93,2% respectivament), el material utilitzat durant els entrenaments i les condicions del camp (ambdues amb un 91,6%), i els horaris de les sessions d’entrenament (90,7%).

En el capítol de valoració dels entrenadors i entrenadores de l’escola de futbol base de la Fundació, els tècnics assoleixen un espectacular 91,5% de valoració positiva pel que fa a la seva actitud, un 84,8% dels enquestats valoren bé o molt bé la preparació dels entrenaments i un 80,6% donen una bona nota a la metodologia emprada durant la temporada.

Tres de cada quatre persones enquestades consideren que la distribució del temps de joc dels futbolistes és bona o molt bona. El 89,1% dels enquestats afirmen que els seus fills i filles s’han divertit durant el procés d’aprenentatge del futbol, el 79% considera que els infants han millorat significativament la comprensió del joc, i 77,3% de les famílies valoren positivament el treball en valors que s’ha fet des de la Fundació.

Finalment, remarcar el fet que el 84,9% dels enquestats consideren que la gestió de l’equipació esportiva és bona o molt bona, 87,4% opina de manera satisfactòria les activitats organitzades per l’entitat, i el 89,1% de les famílies fan una valoració molt positiva de la tasca dels coordinadors de futbol 7 i futbol 11.

Patrocinadors
Col·laboradors