Background Image

Notícies

18.03.2021

La Fundació UE Vic ja disposa del seu Codi Ètic i de Bon Govern

Article Image

En la reunió del Patronat de la Fundació Unió Esportiva Vic, celebrada el 12 de març de 2021, es va aprovar per unanimitat dels seus membres el Codi Ètic i de Bon Govern de la institució vigatana. Aquest document, de 24 pàgines, recull la identitat de la Fundació i, per tant, els seus trets essencials, els seus valors i, des d’aquesta fórmula, la seva orientació ètica.

Es tracta del model d’actuació de l’entitat, que es deriva dels seus principis, per fixar criteris i orientacions pràctiques, tant per al funcionament intern de la Fundació com per a la seva activitat externa.

El Codi Ètic i de Bon Govern és un compromís que assumeix la Fundació sobre l’orientació de la seva intervenció social i que implica al conjunt de l’organització (membres del seu Patronat, personal tècnic i de gestió de la Fundació i, per extensió, tota persona que es relacioni habitualment amb l’entitat a través de vincles mercantils o d’un altre tipus). Aquest document és viu i ha d’evolucionar paral·lelament a l’entitat i al seu entorn, permetent-ne la revisió i actualització.

La finalitat del Codi és marcar uns fonaments i unes pautes essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la Fundació, d’acord amb la seva missió i els seus valors, alhora que fixa criteris per al comportament de les persones que conformen la comunitat de la Fundació.

El Codi Ètic i de Bon Govern de la Fundació Unió Esportiva Vic sorgeix de la voluntat de preservar i manifestar socialment la missió i els valors fundacionals en un entorn social canviant i complex.

Podeu consultar el document en el següent enllaç.


 
Patrocinadors
Col·laboradors