Background Image

ValorS

La Fundació UE Vic, referent de l'educació en valors

La pràctica esportiva, més enllà de millorar la condició física i facilitar l’aprenentatge de destreses tècniques i tàctiques, és un instrument per al desenvolupament físic, psíquic i social d’infants i joves. Per això és tan important que els agents socialitzadors, famílies, entrenadors, àrbitres, directius, etc., els orientin adequadament des del concepte del joc net. L’esport, doncs, és una oportunitat per educar en valors.

Es poden treballar mitjançant les següents metodologies de transmissió del coneixement:

-Xerrades: aprofitant les situacions que han succeït durant els partits i els entrenaments, i avaluar el nostre comportament.
-Jocs: disseny de jocs que per la seva estructura o funcionament puguin promoure i facilitar el treball del valor corresponent.
-Mantiments, jocs de posició, onades, etc.: introduint un objectiu que potenciï conductes relacionades amb el valor, i confeccionant normes que promoguin actuacions positives referents a la potenciació del seu significat.
-Partits (entrenaments i caps de setmana): introduint una norma que obligui als jugadors a actuar en relació al valor escollit.
-Activitats alternatives com vídeos, recull de fotos, notícies... que permetin exemplificar, com en un joc de miralls, la posada en pràctica real i per part de referents del valor. -Activitats plàstiques: Treballant un mural amb informació d’un valor a la cartellera del club, frases al vestuari, etc.

Els valors es poden treballar i transmetre perquè són educables. Hi ha d’haver, però, una acció voluntària per part dels formadors. El futbol pot ser un mitjà per treballar els valors, però depèn de les condicions de la pràctica i de l’orientació que li doni el formador.

Podem planificar i temporitzar els valors tal com hem fet amb els continguts tècnics, tàctics, condicionals i psicològics. Durant la temporada, els entrenadors del club organitzen diverses sessions i activitats per garantir l'assumpció dels valors fonamentals per part dels esportistes. La següent taula recull la periodificació de la Fundació en tot allò referent al treball en aquesta matèria:

PROPOSTA MENSUAL DE FORMACIÓ EN VALORS
COMPROMÍS
Obligació contreta en virtut d’una promesa, paraula donada, benefici acceptat, etc.
RESPECTE
Sentiment d’alta consideració envers algú o alguna cosa, i tracte que manifesta l’esmentat sentiment.
ESFORÇ
Acte d’esforçar-se; aplicació de la força en la consecució d’un fi.
COMPANYONIA
Sentiment afectuós i capaç del sacrifici en bé dels companys.
DIVERSIÓ
Acte i efecte d’entretenir-se agradablement, distreure’s dels treballs o preocupacions.
ESPORTIVITAT
Actuació correcte i educada que s’ha de mantenir en qualsevol esport.
SUPERACIÓ PERSONAL
Anar més enllà o fer més d’allò que abans s’havia fet. Sobrepassar-se a un mateix.
COOPERACIÓ
Intervenir en una obra comuna, obrar juntament amb altres.
CREATIVITAT
Capacitat de la ment per associar idees de manera nova o inventar objectes i solucions originals als problemes.
EMPATIA
Capacitat d’entendre la postura dels altres i viure com a propis els seus sentiments.
Patrocinadors
Col·laboradors