Background Image

Notícies

12.02.2021

La Fundació UE Vic s’incorpora a la Coordinadora Catalana de Fundacions

Article Image

El Patronat de la Fundació Unió Esportiva Vic va acordar, per unanimitat, en la reunió del passat 28 de gener, associar-se a la Coordinadora Catalana de Fundacions. Aquesta és l’única entitat que agrupa i representa les fundacions a Catalunya, creada l’any 1978, i que actualment agrupa més de 600 fundacions que treballen en àmbits com els serveis socials, l’educació, la salut, la cultura, la recerca, la cooperació i el medi ambient, entre altres sectors.

Els principals objectius de la Coordinadora són:

-Representar i defensar els interessos de les fundacions associades.
-Contribuir al creixement del sector fundacional a Catalunya, incidint en la creació d’un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge.
- Fer visible la bona feina de les fundacions per al benestar i el progrés de la societat i els seus ciutadans.
- Prestar serveis a les fundacions associades per tal que aquestes puguin assolir els seus objectius.

La Coordinadora ofereix a les fundacions associades una sèrie de serveis relacionats amb la seva activitat diària (assessorament jurídic, fiscal, comptable i de gestió) amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència; promou la transparència, l’ètica i les bones pràctiques de govern i de gestió; dona a conèixer l’aportació de les fundacions a la societat; contribueix al creixement del sector fundacional a Catalunya; i defensa els interessos de les fundacions.

L’anunci d’aquesta adhesió a la Coordinadora Catalana de Fundacions coincidirà amb la presentació, a finals d’aquest mes de febrer, del Codi Ètic i de Bon Govern que el Patronat de la Fundació UE Vic incorporarà com a norma complementària als Estatuts de la Institució i que, juntament amb la legislació vigent, constitueix la norma bàsica d’aplicació per a totes les persones que es relacionen habitualment amb l’entitat.

En aquest enllaç podeu llegir la carta de benvinguda del president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, el Sr. Pere-A. Fàbregas.


 
Patrocinadors
Col·laboradors