Background Image

Notícies

16.05.2020

La Fundació UE Vic elabora un Protocol d’actuació per a la prevenció de la Covid-19

Article Image

El passat 14 de març va tenir lloc la proclamació de l'Estat d'Alarma amb l'objectiu de frenar l'expansió del coronavirus, un context de crisi sanitària que a obligar a suspendre tant l'activitat esportiva de la Fundació Unió Esportiva com de la resta d'entitats del territori. Ara, després de dos mesos de confinament, sembla que es comença a veure a l'horitzó la possibilitat de reprendre novament l'activitat pròpia de la nostra entitat. És per aquest motiu que, trobant-nos en ple procés de desconfinament, des de la Fundació UE Vic s'ha cregut oportú elaborar un Protocol d'actuació per a la prevenció de la Covid-19 específic amb l'objectiu d'incloure un seguit de mesures i de recomanacions per tal de preservar la salut dels nostres esportistes i tècnics i de les seves respectives famílies.

Així doncs, una vegada es pugui anar reprenent l'activitat de manera esglaonada, caldrà que tots els/les esportistes i acompanyants segueixin les indicacions i les recomanacions de prevenció i d'higiene que s'estableixen en aquest Protocol d'Actuació que es detalla a continuació.

1. Abans de desplaçar-nos al camp de futbol, hem de comprovar que no tinguem algun símptoma que pugui estar associat amb el Coronavirus. Si els/les futbolistes presenten símptomes, han de tornar a casa i posar-se en contacte amb el seu Centre d’Atenció Primària o trucar al 061 Salut Respon, on rebran les instruccions pertinents.

2. No poden assistir a les sessions d’entrenament ni a les competicions els/les jugadors/es que convisquin amb persones diagnosticades i amb símptomes compatibles amb la COVID-19.

3. Cal rentar-se les mans en sortir i tornar a casa. Durant les sessions d’entrenament, també s’establiran rutines per rentar-se les mans amb seguretat.

4. Sempre que sigui possible, cal usar mascaretes. Recomanem que els/les jugadors/es i els seus acompanyants arribin a les instal·lacions esportives amb la mascareta posada i se la tornin a col·locar quan marxin del camp de futbol.

5. Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús, o bé, amb la cara interna del colze en tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

6. Els acompanyants hauran d’estar a una distància prudencial d’uns 2 metres respecte a altres persones. Durant les sessions d’entrenaments s’intentarà reduir al màxim possible les accions de joc que impliquin contacte físic entre els esportistes.

7. Cal protegir la gent gran de qualsevol risc de contagi i, per això, recomanem que, sempre que sigui possible, no acompanyin als esportistes als camps d’entrenament i de competició.

8. S’han d’evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones. Per tant, demanem que els/les esportistes arribin al camp de futbol amb l’equipació necessària per l’entrenament o el partit. Cal etiquetar tota la roba amb el nom del/de la jugador/a.

9. Cal evitar la compartició de menjar i estris sense netejar-los degudament. Després de manipular objectes, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.

Per a més informació podeu consultar canalsalut.gencat.cat/coronavirus.

Patrocinadors
Col·laboradors